Lehota na podanie žiadosti o opätovnú aktiváciu elektrickej schránky (§ 14, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: