Spôsoby a formy podania žiadosti o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky (§ 14, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: