Zásada bezodplatnosti opätovnej aktivácie elektronickej schránky a súvisiace výnimky (§ 14, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: