Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky na určenú dobu (§ 16, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: