Zabezpečovanie trvalej dostupnosti a nemennosti elektronických správ v elektronických schránkach (§ 16, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: