Ukončenie prevádzky elektronickej schránky orgánom verejnej moci podľa § 16, ods. 7 tohto zákona (§ 16, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: