Pôsobnosť osobitného zákona na postup pri zriadení, aktivácii, deaktivácii a zrušení elektronickej schránky (§ 16, ods. 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: