Niektoré zásady a princípy elektronickej komunikácie medzi orgánmi verejnej moci navzájom a medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorá nie je orgánom verejnej moci (§ 17, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: