Povinnosť bezodplatného poskytovania úradných dokumentov, údajov alebo iných skutočností zo strany orgánu verejnej moci (§ 17, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: