Úhrada nákladov spojených so zaslaním notifikácie (§ 18, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: