Deklarovanie identity pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu (§ 19, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: