Identifikácia právnickej osoby v situácii uvedenej v § 19, ods. 2 tohto zákona (§ 19, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: