Oprávnenie implementovať aj spôsob identifikácie osoby, ktorý nepoužíva identifikátor osoby podľa tohto zákona (§ 20, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: