Vydanie občianskeho preukazu a dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (§ 21, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: