Vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým autentifikátorom (§ 21, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: