Zoznam subjektov, ktoré plnia povinnosti podľa § 21 odseku 3 tohto zákona (§ 21, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: