Oprávnenia správcov uvedených v § 21, ods. 4 tohto zákona (§ 21, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: