Oprávnenie orgánov verejnej moci zaviesť a používať podľa § 21, ods. 1 aj iný spôsob autentifikácie osoby (§ 21, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: