Bezodplatnosť zneplatnenia alternatívneho autentifikátora (§ 22, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: