Zoznam fyzických osôb, ktoré požiadali o vydanie alternatívneho autentifikátora (§ 22, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: