Povinnosti správcu komunikačnej časti autentifikačného modulu (§ 22a, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: