Osobitné ustanovenia o identifikácii osoby a autentifikácii prostredníctvom informačného systému (§ 22a - 23a, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: