Výkon autorizácie osobou, ktorá nie je orgánom verejnej moci (§ 23, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: