Povinnosť orgánu verejnej moci získavať dostupné informácie z elektronického plnomocenstva (§ 23a, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: