Povinnosti súvisiace s vytvorením formulárov elektronických podaní (§ 24, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: