Plnenie povinností vyšším územným celkom alebo obcou v oblasti, ktorá nie je preneseným výkonom štátnej správy (§ 24, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: