Náležitosti vedené správcom modulu elektronických formulárov ku každému elektronickému formuláru (§ 24, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: