Verejné sprístupnenie modulu elektronických formulárov v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické podania (§ 24, ods. 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: