Plnenie povinností podľa § 26 ods. 2 až 4 tohto zákona v prípadoch, kedy vyšší územný celok alebo obec nevykonáva úlohy preneseného výkonu štátnej správy (§ 26, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: