Povinnosti správcu modulu elektronických formulárov v module elektronických formulárov podľa § 24, ods. 7 tohto zákona (§ 26, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: