Zásada verejného prístupu k modulu elektronických formulárov v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty (§ 26, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: