Postup pri predkladaní príloh k elektronickému úradnému dokumentu (§ 27, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: