Primeraná aplikácia ustanovení § 25 ods. 4 a 5 tohto zákona v súvislosti s elektronickým úradným dokumentom (§ 27, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: