Elektronické formuláre pre elektronické podanie a elektronické formuláre pre elektronický úradný dokument označené ako neplatné (§ 28, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: