Možnosť vytvárať časti elektronického úradného dokumentu aj ako iný elektronický dokument (§ 28, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: