Výnimka z povinnosti transformácie elektronického podania a elektronického úradného dokumentu do listinnej podoby (§ 28, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: