Zasielanie elektronickej doručenky (§ 30, ods. 4, zákon o e-Governmente),

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: