Zásady vytvárania a potvrdzovania elektronickej doručenky (§ 30, ods. 6, zákon o e-Governmente),

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: