Povinnosť orgánu verejnej moci odoslať elektronický úradný dokument do elektronickej schránky adresáta (definícia, § 31a, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: