Povinnosti poštového podniku v súvislosti s poštovou zásielkou, ktorú nie je možné doručiť (§ 31a, ods. 9,, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: