Doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku § 31a, ods. 1 tohto zákona (§ 31a, ods. 13, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: