Zverejňovanie podrobného popisu používania funkcionality modulu elektronického doručovania (§ 31a, ods. 15, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: