Výnimka z použitia ustanovenia § 32, ods. 5 tohto zákona (§ 32, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: