Situácie v ktorých dochádza k aplikácii ustanovenia § 31, ods. 2 a § 31a tohto zákona (§ 32, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: