Prevzatie elektronickej úradnej správy, o ktorej neúčinnosti elektronického doručenia sa koná, vrátane všetkých elektronických dokumentov (§ 33, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: