Podanie odvolania proti rozhodnutiu o neúčinnosti elektronického doručenia (§ 33, ods. 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: