Povinnosť vykonávať konverziu podľa § 35, ods. 3, písm. b) tohto zákona len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta (§ 35, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: