Činnosť osoby vykonávajúcej konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§ 36, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: