Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (§ 39, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: