Predpoklad vykonania zaručenej konverzie v súlade s podmienkami podľa § 36, ods. 1 tohto zákona (§ 39, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: